چهارشنبه،۰۲ اسفند،۱۴۰۲
مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران
1402/11/12
انتشار آگهی پنجمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

انتشار آگهی پنجمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

آگهی پنجمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشر شد.

آگهی پنجمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشر شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، بر اساس شیوه‏ نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلااستاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، پنجمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، انجام خواهد گرفت.

زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ است و وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ( ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضی خرید می تواند  تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند. گفتنی است، مبلغ وجه الضمان باید نزد بانک ملی ایران، شعبه بانک کارگشایی مرکز و به شماره حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شود.

 

 

آگهی پنجمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد به تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲

خبر‌های مرتبط


انتشار آگهی اولین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد
آگهی اولین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد انتشار یافت.
ادامه مطلب
انتشار آگهی دومین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد
آگهی دومین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشر شد.
ادامه مطلب
انتشار آگهی سومین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد
آگهی سومین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشر شد.
ادامه مطلب
انتشار آگهی چهارمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد
آگهی چهارمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشر شد.
ادامه مطلب