چهارشنبه،۰۲ اسفند،۱۴۰۲
مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران

ارکان

خریداران

(حداقل خرید 1 میلیون یورو)

سوالات متداول

خرید اوراق شامل دو مرحله سفارش‌گذاری خرید و پرداخت مبالغ ارزی قابل نقل و انتقال به حساب معرفی شده توسط عامل فروش، دریافت و پرداخت است. خریداران اوراق مرابحه ارزی پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس می توانند جهت خرید اوراق با عامل فروش اوراق (بانک ملت) مکاتبه نمایند.

عرضه اوراق مرابحه ارزی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با عاملیت {بانک ملت} از طریق سامانه معاملات شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور حصول اطمینان از رعایت دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی و سایر ضوابط و مقررات ارزی جاری و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق مرابحه ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد.

اطلاعات و مدارک مربوط به ناشر شامل آخرین صورت‌های مالی، گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق عرضه اوراق مرابحه، گزارش ویژۀ حسابرس ناشر در خصوص استقلال ذینفع واحدی ضامن از ناشر، شرایط دارایی و مقررات مربوطه، در پایگاه اینترنتی شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نشانی www.ice.ir در دسترس علاقمندان می‌باشد.

خیر، طبق دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی، خرید اوراق ارزی صرفاً ارزی بوده و بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز تماماً به صورت ارزی خواهد بود.

به موجب ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۹/ ۱۳۸۸ در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

کلیه هزینه های ناشی از عرضه اوراق، نقل و انتقالات ارزی و تبدیلات ارزی احتمالی در زمان پرداخت وجوه جمع‌آوری شده از محل عرضه اوراق به حساب ذینفعان خارجی و ایفای تعهدات مالی ناشر در مواعد مقرر به عهده ناشر است. هزینه نقل‌و‌انتقال و تبدیلات ارزی احتمالی به حساب اعلام شده توسط عامل فروش، دریافت و پرداخت، بابت خرید اوراق، به عهده خریداران اوراق می‌باشد. عامل فروش، دریافت و پرداخت، در خصوص عدم تسویه وجوه اوراق سفارش‌گذاری شده موضوع این اعلامیه توسط خریداران در مدت‌های تعیین شده، نوسانات نرخ تبدیلات ارزی در مواردی که نوع ارز وجوه خریداران اوراق با نوع ارز اوراق موضوع این اعلامیه متفاوت است و هزینه‌های مترتبه تا انتقال به حساب تعیین‌شده نزد عامل فروش، دریافت و پرداخت، هیچ‌گونه مسؤلیتی ندارد.

تاریخ موثر محاسبه سود دارندگان اوراق از تاریخ پایان «مهلت پرداخت وجوه ارزی» است.

این اوراق بازار ثانویه ندارد. با این حال طبق دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی، بازخرید این اوراق قبل از سررسید و تا سقف معین (حداکثر ۲۰ درصد) پس از کسب موافقت بانک مرکزی، به قیمت اسمی به علاوه سود محقق شده پرداخت نشده تا روز بازخرید، مجاز است. روزشمار محاسبه سود محقق شده پرداخت نشده بر اساس تعداد روز واقعی ماه و سال است.