اخبار

تغییر ساعت بازار متشکل ارزی

زمان جلسه معاملاتی بازار متشکل ارز ایران از روز دوشنبه 28 شهریورماه 1401 تغییر می کند.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران، از تاریخ 28 شهریورماه مرحله پیش گشایش جلسه معاملاتی از ساعت 9 تا 10 صورت خواهد گرفت و مرحله معاملات پیوسته نیز از ساعت 10 تا 18 خواهد بود.

این بازار که با هدف ارائه خدمات بیشتر به فعالان بازار ارز و متقاضیان ارز اربعین، از تاریخ 11 شهریور ماه آغاز جلسه معاملاتی خود را از ساعت 10 به ساعت 9 کاهش داده بود، با کاهش تقاضا ارز در بازار و فروکش کردن بخش تقاضا، به ساعت قبلی برگرداند.

این گزارش حاکی است، طی روزهای منتهی به اربعین حسینی به دلیل افزایش تقاضای دلار و دینار، جلسه معاملاتی بازار متشکل معاملات ارز ایران به ساعت 9 الی 18 افزایش یافت. میانگین حجم معاملات در این روزها حدود 15 میلیون دلار بوده است که باتوجه به اتمام ایام منتهی به اربعین حسینی به حدود 11 تا 12 میلیون دلار کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که پیش از این و قبل از روزهای توزیع ارز اربعین، حجم معاملات انجام شده در بازار متشکل معاملات ارز ایران در نماد دلار توافقی بین 11 تا 12 میلیون دلار بوده است.


تغییر ساعت بازار متشکل ارزی

تغییر ساعت بازار متشکل ارزی

زمان جلسه معاملاتی بازار متشکل ارز ایران از روز دوشنبه 28 شهریورماه 1401 تغییر می کند.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران، از تاریخ 28 شهریورماه مرحله پیش گشایش جلسه معاملاتی از ساعت 9 تا 10 صورت خواهد گرفت و مرحله معاملات پیوسته نیز از ساعت 10 تا 18 خواهد بود.

این بازار که با هدف ارائه خدمات بیشتر به فعالان بازار ارز و متقاضیان ارز اربعین، از تاریخ 11 شهریور ماه آغاز جلسه معاملاتی خود را از ساعت 10 به ساعت 9 کاهش داده بود، با کاهش تقاضا ارز در بازار و فروکش کردن بخش تقاضا، به ساعت قبلی برگرداند.

این گزارش حاکی است، طی روزهای منتهی به اربعین حسینی به دلیل افزایش تقاضای دلار و دینار، جلسه معاملاتی بازار متشکل معاملات ارز ایران به ساعت 9 الی 18 افزایش یافت. میانگین حجم معاملات در این روزها حدود 15 میلیون دلار بوده است که باتوجه به اتمام ایام منتهی به اربعین حسینی به حدود 11 تا 12 میلیون دلار کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که پیش از این و قبل از روزهای توزیع ارز اربعین، حجم معاملات انجام شده در بازار متشکل معاملات ارز ایران در نماد دلار توافقی بین 11 تا 12 میلیون دلار بوده است.