اخبار

فروش ارز اربعین حتی در روزهای تعطیل

فروش ارز اربعین در روزهای جمعه و شنبه، ۲۵ و ۲۶ شهریور (اربعین حسینی) از سوی شعب کشیک بانک‌های عامل و صرافی‌های عضو بازار متشکل ارز ایران، ادامه خواهد داشت.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل ارز ایران، فروش ارز اربعین به میزان 100 دلار یا 150 هزار دینار عراق با نرخ نماد توافقی حتی در روزهای تعطیل جمعه و شنبه (۲۵ و ۲۶ شهریور) ادامه داشته و بازار متشکل ارز ایران به همراه تمامی شعب کشیک بانک‌های عامل و صرافی‌های عضو بازار متشکل ارز ایران در روزهای تعطیل نیز فعالیت خواهند داشت.

زائرین اربعین حسینی می‌توانند برای خرید ارز حتی در روز جمعه و شنبه به مراکز منتخب فروش ارز اربعین مراجعه کنند.

فهرست صرافی‌های عضو بازار متشکل ارز ایران و 237 شعبه کشیک بانک‌ها از جمله شعب منتخب بانک‌های ملی، تجارت و صادرات برای تسهیل در ارائه خدمات فروش ارز اربعین به زائرین در روزهای تعطیل در وب‌سایت بازار متشکل ارز ایران به نشانی www.ice.ir اعلام شده است.


فروش ارز اربعین حتی در روزهای تعطیل

فروش ارز اربعین حتی در روزهای تعطیل

فروش ارز اربعین در روزهای جمعه و شنبه، ۲۵ و ۲۶ شهریور (اربعین حسینی) از سوی شعب کشیک بانک‌های عامل و صرافی‌های عضو بازار متشکل ارز ایران، ادامه خواهد داشت.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل ارز ایران، فروش ارز اربعین به میزان 100 دلار یا 150 هزار دینار عراق با نرخ نماد توافقی حتی در روزهای تعطیل جمعه و شنبه (۲۵ و ۲۶ شهریور) ادامه داشته و بازار متشکل ارز ایران به همراه تمامی شعب کشیک بانک‌های عامل و صرافی‌های عضو بازار متشکل ارز ایران در روزهای تعطیل نیز فعالیت خواهند داشت.

زائرین اربعین حسینی می‌توانند برای خرید ارز حتی در روز جمعه و شنبه به مراکز منتخب فروش ارز اربعین مراجعه کنند.

فهرست صرافی‌های عضو بازار متشکل ارز ایران و 237 شعبه کشیک بانک‌ها از جمله شعب منتخب بانک‌های ملی، تجارت و صادرات برای تسهیل در ارائه خدمات فروش ارز اربعین به زائرین در روزهای تعطیل در وب‌سایت بازار متشکل ارز ایران به نشانی www.ice.ir اعلام شده است.