اخبار

فروش ارز «دینار» اربعین در بانک تجارت

فهرست 17 واحد منتخب بانک تجارت در تهران برای فروش ارز دینار اربعین اعلام شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران ، بانک تجارت با انتخاب 17 واحد برای فروش ارز اربعین، علاوه بر ارز دلار، دینار نیز ارائه می دهد.

زائرینی که می خواهند ارز اربعین خود را در قالب دینار دریافت کنند، می توانند با مراجعه به شعب منتخب واحدهای ارزی بانک تجارت در تهران در کمترین زمان ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

این 17 واحد منتخب ارزی شامل شعب طالقانی، قدس، سعدی، کریمخان، فردوسی، ولی عصر، اسکان، امام خمینی، چیتگر، هرمزان، شهر ری، برج آسمان، اسکندری شمالی، میدان آرژانتین، افست، زرتشت-ولی عصر و چهار راه پارک است.
فروش ارز «دینار» اربعین در بانک تجارت

فروش ارز «دینار» اربعین در بانک تجارت

فهرست 17 واحد منتخب بانک تجارت در تهران برای فروش ارز دینار اربعین اعلام شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران ، بانک تجارت با انتخاب 17 واحد برای فروش ارز اربعین، علاوه بر ارز دلار، دینار نیز ارائه می دهد.

زائرینی که می خواهند ارز اربعین خود را در قالب دینار دریافت کنند، می توانند با مراجعه به شعب منتخب واحدهای ارزی بانک تجارت در تهران در کمترین زمان ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

این 17 واحد منتخب ارزی شامل شعب طالقانی، قدس، سعدی، کریمخان، فردوسی، ولی عصر، اسکان، امام خمینی، چیتگر، هرمزان، شهر ری، برج آسمان، اسکندری شمالی، میدان آرژانتین، افست، زرتشت-ولی عصر و چهار راه پارک است.