اخبار

540 عضو رسمی فعال در بازار متشکل ارزی

مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارز ایران در افتتاحیه مدرسه تابستانی سیاست گذاری ارزی در ایران با بیان اینکه حدود 540 عضو رسمی در بازار متشکل ارز فعالیت دارد؛ ابراز امیدورای کرد که در آینده معاملات حواله ای سامانه نیما و معاملات خرد عموم جامعه در بستر این بازار صورت گیرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران، «امیر هامونی» در این نشست با اعلام اینکه شأن نزول بازار متشکل معاملات ارز ایران حوزه معاملات بین صرافی است، توضیح داد: 95 درصد اقتصاد ارز ایران بازار حواله است .

وی ادامه داد که در بخش بازار اسکناس نیز حدود 5 میلیون مخاطب وجود دارد که شامل مسافران، زوار و دانشجویان می شود؛ این بخش بازار نیز معمولا به طور مستقیم با صرافان در ارتباط هستند.

مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارز ایران، در اثر سیاستگذاری بهینه بانک مرکزی در بازار ارز به ویژه معاملات نقدی، تشریح کرد: تا قبل از ایجاد بازار متشکل معاملات ارز ایران، تعداد معدودی از صرافان به صورت تجربی و شهودی تصمیم به نرخ گذاری می­کردند و این نرخ در بازار اعلام می شد.

وی با اشاره به اینکه نرخ گذاری به صورت غیررسمی صورت می­گرفت و سازوکار شفاهی نداشت، عنوان کرد: هم اکنون در بازار متشکل معاملات ارز ایران، صرافی­ها عضو بازار متشکل، بانک ها و صرافی های بانکی اقدام به کشف نرخ می­کنند و با حضور بازیگران بیشتری، در یک بستر شفاف قیمت­ها مشخص می­شود.

بازیگران بازار ارز ایران

مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارز ایران با تشریح تفکیک بازار ارزی ایران به دو بخش رسمی و غیررسمی است، توضیح داد: بازار متشکل ارزی، سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات بخش رسمی بازار ارز را تشکیل می­دهد. تقاضای احتیاطی، واردات قاچاق، خروج سرمایه، قاچاق معکوس، تقاضای واقعی پاسخ داده نشده و معاملات سوداگرانه فردایی نیز عناصر بخش غیررسمی بازار ارز است.

وی افزود: بازیگران اصلی بازار رسمی ارز شامل صادرکنندگان، واردکنندگان، بانک ها، مسافران و صرافان هستند. واردکنندگان غیررسمی، صرافان غیرمجاز، سفته بازان معاملات فردایی، مهاجران و قاچاقچیان به خارج از کشور نیز بازیگران غیررسمی بازار ارز را تشکیل می دهند.

پدیده قاچاق معضل بازار ارز ایران

«هامونی» معتقد است که پدیده قاچاق معضل اصلی بازار ارز ایران است و تصریح کرد: قاچاق از مناطق مختلف ایران تحت لوای یک شبکه فعالیت دارد و با هم ارتباط دارند؛ به طور مثال در جایی، با قاچاق معکوس، تامین مالی واردات قاچاق و در جای دیگر در قالب «ته لنجی»، «شوتی ها» و «کولبرها» صورت می­گیرد. این موضوع یک پدیده اجتماعی و در مجموع از معضلات اصلی بازار ارز هستند.

مرجع کشف نرخ

«هامونی» با اعلام اینکه بازار متشکل معاملات ارز ایران روی بازار غیررسمی تاثیر می­گذارد، گفت: هم اکنون کشف نرخ در این بازار زودتر از بازار هرات و دیرتر از سلیمانیه و در 7 روز هفته صورت می­گیرد. کشف نرخ در سامانه نیما نیز با نیم نگاهی به کشف نرخ در بازار متشکل معاملات ارز ایران انجام می شود.

فراگیری بازار متشکل ارزی

«هامونی» در ادامه با تاکید بر اینکه بازار متشکل معاملات ارز ایران هم اکنون کشف نرخ بین صرافی ها را انجام می دهد، ابراز امیدواری کرد که سیاست و شرایط به شکلی پیش برود که در آینده، عموم جامعه بتوانند نیازهای ارزی خود را در این بازار از طریق بازار رسمی تامین کنند.

توسعه نهادها و ابزارهای پولی و ارزی

«هامونی» در پایان نشست افتتاحیه مدرسه تابستانی سیاست گذاری ارزی ایران، توسعه نهادها و ابزارهای پولی و ارزی را یک ضرورت دانست و به برنامه عملیاتی بلندمدت نهاد تحت مدیریت خود جهت مدیریت بازار ارز پرداخت. 540 عضو رسمی فعال در بازار متشکل ارزی

540 عضو رسمی فعال در بازار متشکل ارزی

مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارز ایران در افتتاحیه مدرسه تابستانی سیاست گذاری ارزی در ایران با بیان اینکه حدود 540 عضو رسمی در بازار متشکل ارز فعالیت دارد؛ ابراز امیدورای کرد که در آینده معاملات حواله ای سامانه نیما و معاملات خرد عموم جامعه در بستر این بازار صورت گیرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران، «امیر هامونی» در این نشست با اعلام اینکه شأن نزول بازار متشکل معاملات ارز ایران حوزه معاملات بین صرافی است، توضیح داد: 95 درصد اقتصاد ارز ایران بازار حواله است .

وی ادامه داد که در بخش بازار اسکناس نیز حدود 5 میلیون مخاطب وجود دارد که شامل مسافران، زوار و دانشجویان می شود؛ این بخش بازار نیز معمولا به طور مستقیم با صرافان در ارتباط هستند.

مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارز ایران، در اثر سیاستگذاری بهینه بانک مرکزی در بازار ارز به ویژه معاملات نقدی، تشریح کرد: تا قبل از ایجاد بازار متشکل معاملات ارز ایران، تعداد معدودی از صرافان به صورت تجربی و شهودی تصمیم به نرخ گذاری می­کردند و این نرخ در بازار اعلام می شد.

وی با اشاره به اینکه نرخ گذاری به صورت غیررسمی صورت می­گرفت و سازوکار شفاهی نداشت، عنوان کرد: هم اکنون در بازار متشکل معاملات ارز ایران، صرافی­ها عضو بازار متشکل، بانک ها و صرافی های بانکی اقدام به کشف نرخ می­کنند و با حضور بازیگران بیشتری، در یک بستر شفاف قیمت­ها مشخص می­شود.

بازیگران بازار ارز ایران

مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارز ایران با تشریح تفکیک بازار ارزی ایران به دو بخش رسمی و غیررسمی است، توضیح داد: بازار متشکل ارزی، سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات بخش رسمی بازار ارز را تشکیل می­دهد. تقاضای احتیاطی، واردات قاچاق، خروج سرمایه، قاچاق معکوس، تقاضای واقعی پاسخ داده نشده و معاملات سوداگرانه فردایی نیز عناصر بخش غیررسمی بازار ارز است.

وی افزود: بازیگران اصلی بازار رسمی ارز شامل صادرکنندگان، واردکنندگان، بانک ها، مسافران و صرافان هستند. واردکنندگان غیررسمی، صرافان غیرمجاز، سفته بازان معاملات فردایی، مهاجران و قاچاقچیان به خارج از کشور نیز بازیگران غیررسمی بازار ارز را تشکیل می دهند.

پدیده قاچاق معضل بازار ارز ایران

«هامونی» معتقد است که پدیده قاچاق معضل اصلی بازار ارز ایران است و تصریح کرد: قاچاق از مناطق مختلف ایران تحت لوای یک شبکه فعالیت دارد و با هم ارتباط دارند؛ به طور مثال در جایی، با قاچاق معکوس، تامین مالی واردات قاچاق و در جای دیگر در قالب «ته لنجی»، «شوتی ها» و «کولبرها» صورت می­گیرد. این موضوع یک پدیده اجتماعی و در مجموع از معضلات اصلی بازار ارز هستند.

مرجع کشف نرخ

«هامونی» با اعلام اینکه بازار متشکل معاملات ارز ایران روی بازار غیررسمی تاثیر می­گذارد، گفت: هم اکنون کشف نرخ در این بازار زودتر از بازار هرات و دیرتر از سلیمانیه و در 7 روز هفته صورت می­گیرد. کشف نرخ در سامانه نیما نیز با نیم نگاهی به کشف نرخ در بازار متشکل معاملات ارز ایران انجام می شود.

فراگیری بازار متشکل ارزی

«هامونی» در ادامه با تاکید بر اینکه بازار متشکل معاملات ارز ایران هم اکنون کشف نرخ بین صرافی ها را انجام می دهد، ابراز امیدواری کرد که سیاست و شرایط به شکلی پیش برود که در آینده، عموم جامعه بتوانند نیازهای ارزی خود را در این بازار از طریق بازار رسمی تامین کنند.

توسعه نهادها و ابزارهای پولی و ارزی

«هامونی» در پایان نشست افتتاحیه مدرسه تابستانی سیاست گذاری ارزی ایران، توسعه نهادها و ابزارهای پولی و ارزی را یک ضرورت دانست و به برنامه عملیاتی بلندمدت نهاد تحت مدیریت خود جهت مدیریت بازار ارز پرداخت.