اخبار

بروزرسانی فهرست مراکز فروش ارز اربعین

تازه ترین فهرست مراکز فروش ارز اربعین اعلام شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران، با به روزرسانی فهرست مراکز فروش ارز اربعین، امکان دسترسی بیشتر متقاضیان خرید ارز اربعین در سراسر کشور فراهم شده است.

با این بروزرسانی تعداد صرافی های عضو بازار متشکل ارز ایران و شعب منتخب بانک های عامل فروش ارز اربعین، به بیش از ۱۰۰۰ مرکز رسیده است. بنابراین خریداران ارز می‌توانند در استان ها و شهرهای مختلف به نزدیک ترین محل مراجعه و نسبت به خرید ارز اقدام کنند.

 

 زائران می توانند با مراجعه به سایت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir اطلاعات مربوط به این مراکز را دریافت نمایند.بروزرسانی فهرست مراکز فروش ارز اربعین

بروزرسانی فهرست مراکز فروش ارز اربعین

تازه ترین فهرست مراکز فروش ارز اربعین اعلام شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات بازار متشکل معاملات ارز ایران، با به روزرسانی فهرست مراکز فروش ارز اربعین، امکان دسترسی بیشتر متقاضیان خرید ارز اربعین در سراسر کشور فراهم شده است.

با این بروزرسانی تعداد صرافی های عضو بازار متشکل ارز ایران و شعب منتخب بانک های عامل فروش ارز اربعین، به بیش از ۱۰۰۰ مرکز رسیده است. بنابراین خریداران ارز می‌توانند در استان ها و شهرهای مختلف به نزدیک ترین محل مراجعه و نسبت به خرید ارز اقدام کنند.

 

 زائران می توانند با مراجعه به سایت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir اطلاعات مربوط به این مراکز را دریافت نمایند.