اخبار

کاهش تقاضای ارزهای جهان‌روا با گشایش نماد روبل-ریال/ تنوع سازی در ارزهای ملی و منطقه‌ای

مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران گفت: با گشایش نماد معاملاتی روبل-ریال به تنوع ابزارها و نمادهای معاملات بازار متشکل ارزی کمک می‌کند و تقاضا را برای ارزهای جهان‌روا را کاهش می‌دهد.

 

امیر هامونی در حاشیه آیین گشایش نماد معاملاتی جفت ارز روبل ریال در بازار متشکل ارز ایران، اظهار داشت: با گشایش این نماد افراد به طور مستقیم می‌توانند وارد معامله روبل و ریال می‌شوند و هزینه‌های معاملاتی کاهش می‌دهد و تقاضا برای ارزهایی که به‌صورت عمده در جهان شناخته شده‌اند، کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به رشد ۱۲ درصدی صادرات ایران به روسیه و رشد ۶ درصدی واردات از روسیه، افزود: آمارها حاکی از این است می‌توانیم مناسبات اقتصادی ایران و روسیه را افزایش دهیم و این نماد ابزار مناسبی برای تسهیل کار فعالان انجام دهد.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: در نماد معاملاتی روبل-ریال، صادرکننده در سمت عرضه است و سمت تقاضا که متقاضی (روبل) در حال حاضر تنها شامل ارز غیربازرگانی و تجاری است که دانشجویان یکی از مصادیق آن است و هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های بیمه، ارز مسافری و سایر مصارف در بازار توافقی دلار و یورو نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی درباره طراحی نماد برای سایر ارزها نیز گفت: یکی از برنامه‌ها این است که ارزهای ملی و منطقه‌ای را اضافه کنیم که به طور قطع به تنوع ابزارها و نمادهای معاملاتی بازار متشکل و کاهش تقاضا برای ارزهایی که به‌ظاهر جهان روا کاهش دهد.

هامونی تاکید کرد: البته در طراحی نمادهای معاملاتی تنها به کشورهای همسایه معطوف نیست و برای نمونه اگر برای دلار کانادا نیز تقاضا داشته باشیم، آن نیاز را با راه‌اندازی نماد ریال-دلار کانادا و همچنین سایر نمادها همچون ریال و درهم یا لیر ترکیه و دینار عراق هم داشته باشیم که در هفته‌های آینده شاهد گشایش آنها نیز خواهیم بود.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: هر چه‌قدر ابزارها و نمادهای معاملاتی در بازار رسمی متنوع باشد به شفافیت و مرجعیت نرخ در بازار کمک می‌کنیم.

وی گفت: در حال حاضر شروع معاملات در نماد معاملاتی روبل ریال خوب بود و قرار نیست فعلاً ارز بازرگانی و تجاری وارد چرخه شود و در روزهای آینده با دستورالعمل بانک مرکزی اقدام خواهیم کرد و امیدواریم ارزهای تجاری نیز به‌زودی وارد شود.

هامونی افزود: در نماید معاملاتی روبل ریال بازارگردان کمترین مداخل را دارد و بر اساس عرضه و تقاضا است و شروع فرآیندی است که به کاهش تقاضا برای ارزهای جهان روا است.

منبع: ایرنا


کاهش تقاضای ارزهای جهان‌روا با گشایش نماد روبل-ریال/ تنوع سازی در ارزهای ملی و منطقه‌ای

کاهش تقاضای ارزهای جهان‌روا با گشایش نماد روبل-ریال/ تنوع سازی در ارزهای ملی و منطقه‌ای

مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران گفت: با گشایش نماد معاملاتی روبل-ریال به تنوع ابزارها و نمادهای معاملات بازار متشکل ارزی کمک می‌کند و تقاضا را برای ارزهای جهان‌روا را کاهش می‌دهد.

 

امیر هامونی در حاشیه آیین گشایش نماد معاملاتی جفت ارز روبل ریال در بازار متشکل ارز ایران، اظهار داشت: با گشایش این نماد افراد به طور مستقیم می‌توانند وارد معامله روبل و ریال می‌شوند و هزینه‌های معاملاتی کاهش می‌دهد و تقاضا برای ارزهایی که به‌صورت عمده در جهان شناخته شده‌اند، کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به رشد ۱۲ درصدی صادرات ایران به روسیه و رشد ۶ درصدی واردات از روسیه، افزود: آمارها حاکی از این است می‌توانیم مناسبات اقتصادی ایران و روسیه را افزایش دهیم و این نماد ابزار مناسبی برای تسهیل کار فعالان انجام دهد.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: در نماد معاملاتی روبل-ریال، صادرکننده در سمت عرضه است و سمت تقاضا که متقاضی (روبل) در حال حاضر تنها شامل ارز غیربازرگانی و تجاری است که دانشجویان یکی از مصادیق آن است و هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های بیمه، ارز مسافری و سایر مصارف در بازار توافقی دلار و یورو نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی درباره طراحی نماد برای سایر ارزها نیز گفت: یکی از برنامه‌ها این است که ارزهای ملی و منطقه‌ای را اضافه کنیم که به طور قطع به تنوع ابزارها و نمادهای معاملاتی بازار متشکل و کاهش تقاضا برای ارزهایی که به‌ظاهر جهان روا کاهش دهد.

هامونی تاکید کرد: البته در طراحی نمادهای معاملاتی تنها به کشورهای همسایه معطوف نیست و برای نمونه اگر برای دلار کانادا نیز تقاضا داشته باشیم، آن نیاز را با راه‌اندازی نماد ریال-دلار کانادا و همچنین سایر نمادها همچون ریال و درهم یا لیر ترکیه و دینار عراق هم داشته باشیم که در هفته‌های آینده شاهد گشایش آنها نیز خواهیم بود.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: هر چه‌قدر ابزارها و نمادهای معاملاتی در بازار رسمی متنوع باشد به شفافیت و مرجعیت نرخ در بازار کمک می‌کنیم.

وی گفت: در حال حاضر شروع معاملات در نماد معاملاتی روبل ریال خوب بود و قرار نیست فعلاً ارز بازرگانی و تجاری وارد چرخه شود و در روزهای آینده با دستورالعمل بانک مرکزی اقدام خواهیم کرد و امیدواریم ارزهای تجاری نیز به‌زودی وارد شود.

هامونی افزود: در نماید معاملاتی روبل ریال بازارگردان کمترین مداخل را دارد و بر اساس عرضه و تقاضا است و شروع فرآیندی است که به کاهش تقاضا برای ارزهای جهان روا است.

منبع: ایرنا