اخبار

صرافی‌ها مجاز به خرید توافقی ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی‌ شدند

طبق بخش‌نامه‌ای که امروز بانک مرکزی صادر کرد، صرافی‌ها مجاز به خرید توافقی ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ شدند.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید به صرافی ها به فعالان این بخش رسماً اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

منبع : خبرگزاری مهرصرافی‌ها مجاز به خرید توافقی ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی‌ شدند

صرافی‌ها مجاز به خرید توافقی ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی‌ شدند

طبق بخش‌نامه‌ای که امروز بانک مرکزی صادر کرد، صرافی‌ها مجاز به خرید توافقی ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ شدند.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید به صرافی ها به فعالان این بخش رسماً اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

منبع : خبرگزاری مهر