اخبار

جرایم ارزی با تاسیس بازار متشکل ارزی کاهش یافت / تامین ارز مورد نیاز مردم در بازار متشکل ارزی؛ به زودی

مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران گفت: بخشی از تقاضای واقعی ارزی مردم، در بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شود که امیدواریم با همکاری معاونت ارزی بانک مرکزی ، در آینده نزدیک بتوانیم این تقاضاهای واقعی را در بازار رسمی (بازار متشکل ارزی) تامین کنیم.

 

امیر هامونی، مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران در نشستی با عنوان رژیم ارزی و ثبات بازار ارز در همایش سیاست های پولی و ارزی، با اشاره به اینکه نرخ ارز در اقتصاد کلان یک متغیر درون‌زاست اظهار کرد: اگر بخواهیم به صورت سطحی برخورد کنیم ، شاید بگوییم که نرخ ارز می‌تواند علت باشد. که البته باور غلطی است.

وی ادامه داد: در چهل سال گذشته از سال۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ در شوک های ارزی که داشتیم، یک فضای هیجانی در بازارها اتفاق می افتاد. یک نموداری از تغییرات تورم و نرخ ارز را بررسی کردیم و مشخص شد که سقف پرواز بازدهی شوک های ارزی بیشتر از بازدهی تورم نبوده است. گرچه در کوتاه مدت شاید موج هایی در مدل به دلایلی همچون شایعات و تحریم‌ها اتفاق بیفتد ولی قطعاً در میان مدت و بلندمدت آن متغیر برون زا، کسری بودجه است که به پایه پولی فشار وارد می‌کند و پایه پولی به نقدینگی فشار می‌آورد و نقدینگی نیز تورم ایجاد می‌کند.

هامونی با اشاره به اینکه در گذشته با ارز ۴۲۰۰ اگر قرار بوده صد شرکت واردات کالای اساسی داشته باشند ولی در بازه زمانی محدود بیش از ۴۵۰۰ شرکت ثبت شدند تا به ارز با نرخ پایین دست پیدا کنند، افزود: اگر بخواهیم اقتصاد قوی تر و پیش‌بینی‌پذیر تر و با کمترین فساد داشته باشیم راهی غیر از این نداریم که نرخ ارز شناور مدیریت شده و متناسب با تورم را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: حتی مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر فرض کنیم قیمت دلار ۱۰۰ تومان است و ماه آینده بر اساس آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار به فرض (cpi) تورم ۲ درصد داشته باشیم ، قاعدتاً با مکانیزمی که الان در دست بانک مرکزی است می‌تواند بازارگردانی کند و ۲ درصد بالاتر بازارگردانی کند و مثلا می‌شود ۱۰۲ تومان.

مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران گفت: یکی از کارهای مهم ، تاسیس بازار متشکل ارزی بوده است که باعث شده مفهوم مداخله عوض شده است. در حقیقت دیگر چیزی تحت عنوان مداخله نداریم؛ الان بازارگردان دور گود نشسته است و هرجا لازم شد می‌تواند وارد بازار شود و خرید و فروش انجام دهد.

هامونی تصریح کرد: این اتفاق مهمی است، از روزی که این بازار تاسیس شده عملا جرایم ارزی کاهش یافته است چرا که با راه‌اندازی این بازار ، دستورالعمل‌های انضباطی داریم که به نوعی بازدارندگی در زمینه ایجاد تخلف شده است.

به گفته وی، نظارت لحظه ای بر بازار رسمی توسط بازار متشکل به این دلیل است که جلوی اختلالات را بگیریم. یک سری هیجانات در بازار مشاهده می‌شود که بر این اساس با سازوکار نهادسازی بانک مرکزی، جلوی آن گرفته می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران در پایان افزود: بخشی از تقاضای واقعی ارزی مردم، در بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شود که امیدواریم با همکاری معاونت ارزی بانک مرکزی ، در آینده نزدیک بتوانیم این تقاضاهای واقعی را در بازار رسمی (بازار متشکل ارزی) تامین کنیم.

 

منبع: ایبنا


جرایم ارزی با تاسیس بازار متشکل ارزی کاهش یافت / تامین ارز مورد نیاز مردم در بازار متشکل ارزی؛ به زودی

جرایم ارزی با تاسیس بازار متشکل ارزی کاهش یافت / تامین ارز مورد نیاز مردم در بازار متشکل ارزی؛ به زودی

مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران گفت: بخشی از تقاضای واقعی ارزی مردم، در بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شود که امیدواریم با همکاری معاونت ارزی بانک مرکزی ، در آینده نزدیک بتوانیم این تقاضاهای واقعی را در بازار رسمی (بازار متشکل ارزی) تامین کنیم.

 

امیر هامونی، مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران در نشستی با عنوان رژیم ارزی و ثبات بازار ارز در همایش سیاست های پولی و ارزی، با اشاره به اینکه نرخ ارز در اقتصاد کلان یک متغیر درون‌زاست اظهار کرد: اگر بخواهیم به صورت سطحی برخورد کنیم ، شاید بگوییم که نرخ ارز می‌تواند علت باشد. که البته باور غلطی است.

وی ادامه داد: در چهل سال گذشته از سال۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ در شوک های ارزی که داشتیم، یک فضای هیجانی در بازارها اتفاق می افتاد. یک نموداری از تغییرات تورم و نرخ ارز را بررسی کردیم و مشخص شد که سقف پرواز بازدهی شوک های ارزی بیشتر از بازدهی تورم نبوده است. گرچه در کوتاه مدت شاید موج هایی در مدل به دلایلی همچون شایعات و تحریم‌ها اتفاق بیفتد ولی قطعاً در میان مدت و بلندمدت آن متغیر برون زا، کسری بودجه است که به پایه پولی فشار وارد می‌کند و پایه پولی به نقدینگی فشار می‌آورد و نقدینگی نیز تورم ایجاد می‌کند.

هامونی با اشاره به اینکه در گذشته با ارز ۴۲۰۰ اگر قرار بوده صد شرکت واردات کالای اساسی داشته باشند ولی در بازه زمانی محدود بیش از ۴۵۰۰ شرکت ثبت شدند تا به ارز با نرخ پایین دست پیدا کنند، افزود: اگر بخواهیم اقتصاد قوی تر و پیش‌بینی‌پذیر تر و با کمترین فساد داشته باشیم راهی غیر از این نداریم که نرخ ارز شناور مدیریت شده و متناسب با تورم را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: حتی مطالعات ما نشان می‌دهد که اگر فرض کنیم قیمت دلار ۱۰۰ تومان است و ماه آینده بر اساس آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار به فرض (cpi) تورم ۲ درصد داشته باشیم ، قاعدتاً با مکانیزمی که الان در دست بانک مرکزی است می‌تواند بازارگردانی کند و ۲ درصد بالاتر بازارگردانی کند و مثلا می‌شود ۱۰۲ تومان.

مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران گفت: یکی از کارهای مهم ، تاسیس بازار متشکل ارزی بوده است که باعث شده مفهوم مداخله عوض شده است. در حقیقت دیگر چیزی تحت عنوان مداخله نداریم؛ الان بازارگردان دور گود نشسته است و هرجا لازم شد می‌تواند وارد بازار شود و خرید و فروش انجام دهد.

هامونی تصریح کرد: این اتفاق مهمی است، از روزی که این بازار تاسیس شده عملا جرایم ارزی کاهش یافته است چرا که با راه‌اندازی این بازار ، دستورالعمل‌های انضباطی داریم که به نوعی بازدارندگی در زمینه ایجاد تخلف شده است.

به گفته وی، نظارت لحظه ای بر بازار رسمی توسط بازار متشکل به این دلیل است که جلوی اختلالات را بگیریم. یک سری هیجانات در بازار مشاهده می‌شود که بر این اساس با سازوکار نهادسازی بانک مرکزی، جلوی آن گرفته می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران در پایان افزود: بخشی از تقاضای واقعی ارزی مردم، در بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شود که امیدواریم با همکاری معاونت ارزی بانک مرکزی ، در آینده نزدیک بتوانیم این تقاضاهای واقعی را در بازار رسمی (بازار متشکل ارزی) تامین کنیم.

 

منبع: ایبنا