اخبار

ادامه ثبات در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی

بررسی بازار نیمایی و متشکل ارزی در دو سال گذشته حاکی از این است که نرخ ارز در این بازارها به ثبات رسیده و در کانال ۲۵ هزار تومان نوسان اندکی داشته است.

در طی سال‌های گذشته بازار متشکل ارزی و سامانه نیما از جمله بازارهای رسمی هستند که افراد مختلف می‌توانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند.

در توضیح سامانه نیما می‌توان گفت که از جمله بسترهای لازم برای تامین و تخصیص به‌موقع منابع و مصارف ارزی است که صادرکنندگان ارزهای حاصل از صادرات خود را در آن عرضه می‌کنند و واردکنندگان ارز موردنیاز خود را در آنجا خریداری می‌کند.

قیمت‌ها در سامانه نیما بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضاست و ۹۰ درصد از کل معاملات و تراکنش‌های بازار ارز کشور در سامانه نیما انجام می‌شود.

در کنار بازار نیمایی همچنین بازار متشکل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس متمرکز شده است. نرخ‌ها در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دستوری نیست. در این بازار معاملات به همان روش معاملات جاری بازار انجام می‌شود.

در سه سال گذشته که بازارهای ارز با تلاطم‌های بسیاری همراه بود و قیمت‌ها نوسان داشت.

نوسان قیمت دلار در کانال ۲۵ هزار تومان

بررسی جداول آماری حاکی از این است که نرخ در بازار نیمایی در سال ۱۳۹۷ در قیمت پنج هزار تومان دادوستد می‌شد اما پس از روند افزایشی نرخ ارز در سال‌های گذشته، نرخ ارز نیمایی هم افزایش داشت به طوری که در آبان‌ماه ۹۹ به اوج خود یعنی نزدیک ۳۰ هزار تومان رسید و شوک بزرگی را به بازار وارد کرد.

پس از ثبت رکورد قیمتی دلار در بازار نیمایی در ماه‌های پایانی سال ۹۹، نرخ ارز در این بازار آرام آرام روند کاهشی در پیش گرفت. در روزهای شروع به کار دولت سیزدهم دلار در بازار نیما به طور متوسط ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان نوسان داشت.

با اعمال سیاست‌هایی همچون مشروط کردن فروش ارز مسافرتی به ارائه مدارک مربوطه، رونمایی از سامانه برخط فروش ارز موردنیاز اشخاص و بازدیدهای میدانی رئیس‌کل بانک مرکزی نوسانات نرخ ارز کنترل شد و خواسته چند ساله فعالان که ایجاد ثبات در بازار ارز برای داشتن برنامه‌ای به‌منظور برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی خود بود، محقق شد.

 

وضعیت بازار متشکل ارزی نیز همچون بازار نیمایی بود و افت‌وخیز قیمت‌ها در این بازار در بین سال‌های ۹۸ تا نیمه سال گذشته قابل توجه بود. به این ترتیب که قیمت دلار در این بازار تا ۳۲ هزار تومان هم در مهرماه سال ۱۳۹۹ رسید و این فرآیند در ماه‌های بعد نیز ادامه داشت.

البته در دی‌ماه ۱۳۹۹ و اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ قیمت دلار در بازار متشکل به ۲۰ هزار تومان هم رسید، اما دوباره افزایش یافت.

بررسی نمودارها حاکی از این است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت‌ماه امسال قیمت دلار در بازار متشکل از ثبات نسبی برخوردار بود و در کانال ۲۵ هزار تومان یا کمی بالاتر نوسان داشت، البته باید گفت که صرافی‌های بانکی از ابتدای سال جاری تا کنون دلار را در محدوده قیمت ۲۵ هزار تومان دادوستد کرده‌اند.

 

 

منبع: ایرنا


ادامه ثبات در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی

ادامه ثبات در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی

بررسی بازار نیمایی و متشکل ارزی در دو سال گذشته حاکی از این است که نرخ ارز در این بازارها به ثبات رسیده و در کانال ۲۵ هزار تومان نوسان اندکی داشته است.

در طی سال‌های گذشته بازار متشکل ارزی و سامانه نیما از جمله بازارهای رسمی هستند که افراد مختلف می‌توانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند.

در توضیح سامانه نیما می‌توان گفت که از جمله بسترهای لازم برای تامین و تخصیص به‌موقع منابع و مصارف ارزی است که صادرکنندگان ارزهای حاصل از صادرات خود را در آن عرضه می‌کنند و واردکنندگان ارز موردنیاز خود را در آنجا خریداری می‌کند.

قیمت‌ها در سامانه نیما بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضاست و ۹۰ درصد از کل معاملات و تراکنش‌های بازار ارز کشور در سامانه نیما انجام می‌شود.

در کنار بازار نیمایی همچنین بازار متشکل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس متمرکز شده است. نرخ‌ها در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دستوری نیست. در این بازار معاملات به همان روش معاملات جاری بازار انجام می‌شود.

در سه سال گذشته که بازارهای ارز با تلاطم‌های بسیاری همراه بود و قیمت‌ها نوسان داشت.

نوسان قیمت دلار در کانال ۲۵ هزار تومان

بررسی جداول آماری حاکی از این است که نرخ در بازار نیمایی در سال ۱۳۹۷ در قیمت پنج هزار تومان دادوستد می‌شد اما پس از روند افزایشی نرخ ارز در سال‌های گذشته، نرخ ارز نیمایی هم افزایش داشت به طوری که در آبان‌ماه ۹۹ به اوج خود یعنی نزدیک ۳۰ هزار تومان رسید و شوک بزرگی را به بازار وارد کرد.

پس از ثبت رکورد قیمتی دلار در بازار نیمایی در ماه‌های پایانی سال ۹۹، نرخ ارز در این بازار آرام آرام روند کاهشی در پیش گرفت. در روزهای شروع به کار دولت سیزدهم دلار در بازار نیما به طور متوسط ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان نوسان داشت.

با اعمال سیاست‌هایی همچون مشروط کردن فروش ارز مسافرتی به ارائه مدارک مربوطه، رونمایی از سامانه برخط فروش ارز موردنیاز اشخاص و بازدیدهای میدانی رئیس‌کل بانک مرکزی نوسانات نرخ ارز کنترل شد و خواسته چند ساله فعالان که ایجاد ثبات در بازار ارز برای داشتن برنامه‌ای به‌منظور برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی خود بود، محقق شد.

 

وضعیت بازار متشکل ارزی نیز همچون بازار نیمایی بود و افت‌وخیز قیمت‌ها در این بازار در بین سال‌های ۹۸ تا نیمه سال گذشته قابل توجه بود. به این ترتیب که قیمت دلار در این بازار تا ۳۲ هزار تومان هم در مهرماه سال ۱۳۹۹ رسید و این فرآیند در ماه‌های بعد نیز ادامه داشت.

البته در دی‌ماه ۱۳۹۹ و اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ قیمت دلار در بازار متشکل به ۲۰ هزار تومان هم رسید، اما دوباره افزایش یافت.

بررسی نمودارها حاکی از این است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت‌ماه امسال قیمت دلار در بازار متشکل از ثبات نسبی برخوردار بود و در کانال ۲۵ هزار تومان یا کمی بالاتر نوسان داشت، البته باید گفت که صرافی‌های بانکی از ابتدای سال جاری تا کنون دلار را در محدوده قیمت ۲۵ هزار تومان دادوستد کرده‌اند.

 

 

منبع: ایرنا