اخبار

ساعت بازار متشکل ارز ایران امروز تمدید شد

هامونی؛ مدیرعامل بازار متشکل ارزی خبر داد؛


ساعت بازار متشکل ارز ایران امروز پنج شنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۶ تمدید شد.

منبع : ایبناساعت بازار متشکل ارز ایران امروز تمدید شد

ساعت بازار متشکل ارز ایران امروز تمدید شد

هامونی؛ مدیرعامل بازار متشکل ارزی خبر داد؛


ساعت بازار متشکل ارز ایران امروز پنج شنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۶ تمدید شد.

منبع : ایبنا