اخبار

ملاک قيمت ارز بازار متشکل است

رئيس کل بانک مرکزي امروز (16 آذر 1400) در جريان بازديد از صرافي‌هاي ميدان فردوسي تهران ضمن اشاره به تغییر مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران و با تاکید بر آخرين وضعيت تامين ارز گفت: مديرعامل جديد بازار متشکل به تازگي منصوب شد و آقاي هاموني وظيفه رسيدگي به بازار متشکل ارز را بر عهده گرفت. ايشان قبلا مديرعامل بازار فرابورس و البته عضو هيئت مديره بازار متشکل نيزه بوده‌است و بازار را به خوبي مي‌شناسد و تاکيد ما هم اين است که هر چه تقاضا در بازار باشد ما به آن پاسخ خواهيم داد.
علي صالح آبادي در رابطه با عرضه ارز در بازار متشکل ارزی اظهار کرد: در عرضه ارز در بازار متشکل هيچ مشکلي وجود ندارد. صادرکنندگان ايراني ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس در اختيار ما مي‌گذارند، لذا در بازار متشکل به هيچ وجه کمبودي وجود ندارد. بنابراين هر چه تقاضا بود، مبتني بر مستندات در مقررات ديده شده است، توسط صرافان تامين خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنین درباره اختلاف نرخ دلار بازار متشکل با بازار غيررسمي گفت: بازار غيررسمي، بازاري خارج از بازار متشکل است، وقتي در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافي وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار غيررسمي بروند؟ مي‌توانند ارز موردنياز خود را از بازار متشکل تامين کنند.
وي تاکيد کرد: ما در بازار متشکل به دنبال راهکارهايي هستيم که دسترسي مردم به ارز را تسهيل کنيم و به زودي اين اقدام انجام مي‌شود تا ديگر نيازي نباشد، مردم براي دريافت ارز در صف بايستند. مردم مي‌توانند با ارائه مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزي، ارز موردنياز را از صرافي‌ها دريافت کنند.
صالح آبادی تاکید کرد: بنده باز هم تکرار مي‌کنم که در رابطه با عرضه ارز هيچ کمبود و مشکلي وجود ندارد، چه در حوزه اسکناس (بازارساز، صادرکننده) و چه در حوزه حواله. ما اخيرا جلسه‌اي را با برخي صادرکنندگان داشتيم و قرار شد، برخي صادرکنندگان به طور مستقيم با واردکنندگان وارد تعامل شوند تا بخشي از گروه‌هاي کالايي بدين صورت تامين شود.
رئيس کل بانک مرکزي ضمن اشاره به حجم معاملات روزانه در بازار متشکل ارزی گفت: حتما نيازهاي واقعي مردم به ارز به صورت حواله و اسکناس تامين خواهد شد. در بازار متشکل روزانه بين 10-15 ميليون دلار و 2 ميليون يورو اسکناس معامله مي‌شود. بنابراين اگر نياز به ارز بيشتر شود ما عرضه را افزايش خواهيم داد. طبق آمار در حال حاضر چند برابر سال گذشته ارز در بازار متشکل عرضه مي‌شود. در بازار نيما نيز حجم حواله‌هاي ما خيلي بيشتر از سال گذشته است، تامين ارز ما تا الان 36 ميليارد دلار بوده است. پس مشکلي در تامين ارز نيست.
وي اظهار داشت: صف‌ها به زودي در بازار متشکل جمع مي‌شود و مردمي که نياز به ارز دارند در چارچوب مقررات درخواست خود را به صرافي ارائه مي‌کنند و اسناد را در سامانه بازار متشکل قرار ميدهند و صرافان خريد آنها را انجام داده و تحويل مي‌دهند و حتي اين امکان وجود دارد که اين ارز به حساب بانکي مردم واريز شود.
صالح‌آبادي در پايان گفت: ان‌شاالله با اين اقدامات دولت، هيجانات و حباب‌هاي بازار غيررسمي ارز نيز فروکش مي‌کند، زيرا آنچه ملاک است قيمت ارز بازار متشکل است و نباید خريد و فروش چند دلار در بازار غيررسمي ملاک عمل باشد.


ملاک قيمت ارز بازار متشکل است

ملاک قيمت ارز بازار متشکل است

رئيس کل بانک مرکزي امروز (16 آذر 1400) در جريان بازديد از صرافي‌هاي ميدان فردوسي تهران ضمن اشاره به تغییر مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران و با تاکید بر آخرين وضعيت تامين ارز گفت: مديرعامل جديد بازار متشکل به تازگي منصوب شد و آقاي هاموني وظيفه رسيدگي به بازار متشکل ارز را بر عهده گرفت. ايشان قبلا مديرعامل بازار فرابورس و البته عضو هيئت مديره بازار متشکل نيزه بوده‌است و بازار را به خوبي مي‌شناسد و تاکيد ما هم اين است که هر چه تقاضا در بازار باشد ما به آن پاسخ خواهيم داد.
علي صالح آبادي در رابطه با عرضه ارز در بازار متشکل ارزی اظهار کرد: در عرضه ارز در بازار متشکل هيچ مشکلي وجود ندارد. صادرکنندگان ايراني ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس در اختيار ما مي‌گذارند، لذا در بازار متشکل به هيچ وجه کمبودي وجود ندارد. بنابراين هر چه تقاضا بود، مبتني بر مستندات در مقررات ديده شده است، توسط صرافان تامين خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنین درباره اختلاف نرخ دلار بازار متشکل با بازار غيررسمي گفت: بازار غيررسمي، بازاري خارج از بازار متشکل است، وقتي در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافي وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار غيررسمي بروند؟ مي‌توانند ارز موردنياز خود را از بازار متشکل تامين کنند.
وي تاکيد کرد: ما در بازار متشکل به دنبال راهکارهايي هستيم که دسترسي مردم به ارز را تسهيل کنيم و به زودي اين اقدام انجام مي‌شود تا ديگر نيازي نباشد، مردم براي دريافت ارز در صف بايستند. مردم مي‌توانند با ارائه مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزي، ارز موردنياز را از صرافي‌ها دريافت کنند.
صالح آبادی تاکید کرد: بنده باز هم تکرار مي‌کنم که در رابطه با عرضه ارز هيچ کمبود و مشکلي وجود ندارد، چه در حوزه اسکناس (بازارساز، صادرکننده) و چه در حوزه حواله. ما اخيرا جلسه‌اي را با برخي صادرکنندگان داشتيم و قرار شد، برخي صادرکنندگان به طور مستقيم با واردکنندگان وارد تعامل شوند تا بخشي از گروه‌هاي کالايي بدين صورت تامين شود.
رئيس کل بانک مرکزي ضمن اشاره به حجم معاملات روزانه در بازار متشکل ارزی گفت: حتما نيازهاي واقعي مردم به ارز به صورت حواله و اسکناس تامين خواهد شد. در بازار متشکل روزانه بين 10-15 ميليون دلار و 2 ميليون يورو اسکناس معامله مي‌شود. بنابراين اگر نياز به ارز بيشتر شود ما عرضه را افزايش خواهيم داد. طبق آمار در حال حاضر چند برابر سال گذشته ارز در بازار متشکل عرضه مي‌شود. در بازار نيما نيز حجم حواله‌هاي ما خيلي بيشتر از سال گذشته است، تامين ارز ما تا الان 36 ميليارد دلار بوده است. پس مشکلي در تامين ارز نيست.
وي اظهار داشت: صف‌ها به زودي در بازار متشکل جمع مي‌شود و مردمي که نياز به ارز دارند در چارچوب مقررات درخواست خود را به صرافي ارائه مي‌کنند و اسناد را در سامانه بازار متشکل قرار ميدهند و صرافان خريد آنها را انجام داده و تحويل مي‌دهند و حتي اين امکان وجود دارد که اين ارز به حساب بانکي مردم واريز شود.
صالح‌آبادي در پايان گفت: ان‌شاالله با اين اقدامات دولت، هيجانات و حباب‌هاي بازار غيررسمي ارز نيز فروکش مي‌کند، زيرا آنچه ملاک است قيمت ارز بازار متشکل است و نباید خريد و فروش چند دلار در بازار غيررسمي ملاک عمل باشد.