اخبار

امیر هامونی مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران شد

با تصمیم امروز هیئت‌مدیره شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، امیر هامونی، مدیرعامل سابق شرکت فرابورس ایران، به عنوان سومین مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.
هامونی پیش از این و از اولین روز تاسیس شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران به عنوان رئیس هیئت‌مدیره این شرکت ایفای نقش می کرد و در راه اندازی آن نقش به سزایی داشت.
گفتنی است وی از سال ۱۳۸۹ به عنوان مدیر بازار، فعالیت خود را در شرکت فرابورس ایران آغاز کرد و از مهرماه سال ۱۳۹۱ با انتخاب هیئت‌مدیره وقت به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب و به مدت ۹ سال در این سمت فعالیت کرد.


امیر هامونی مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران شد

امیر هامونی مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران شد

با تصمیم امروز هیئت‌مدیره شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، امیر هامونی، مدیرعامل سابق شرکت فرابورس ایران، به عنوان سومین مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.
هامونی پیش از این و از اولین روز تاسیس شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران به عنوان رئیس هیئت‌مدیره این شرکت ایفای نقش می کرد و در راه اندازی آن نقش به سزایی داشت.
گفتنی است وی از سال ۱۳۸۹ به عنوان مدیر بازار، فعالیت خود را در شرکت فرابورس ایران آغاز کرد و از مهرماه سال ۱۳۹۱ با انتخاب هیئت‌مدیره وقت به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب و به مدت ۹ سال در این سمت فعالیت کرد.