اخبار

بازدید معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از بازار متشکل ارز ایران

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دیروز، دوشنبه 29 شهریور 1400، از شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران بازدید کرد. به گزارش واحد ارتباطات بازار متشکل ارز ایران، مهران محرمیان ضمن بازدید از تالار معاملات این بازار و آشنایی با نحوه عملکرد این سامانه از چگونگی انجام معاملات در بازار متشکل ارز ایران نیز آگاهی یافت.
همچنین در این دیدار امیرعباس میرزایی، مدیر عامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، به ارائه گزارش و اطلاعاتی در مورد مرجعیت این نهاد در بازار ارز کشور، عملکرد، اهداف و طرح‌های آن در آینده پرداخت.


بازدید معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از بازار متشکل ارز ایران

بازدید معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از بازار متشکل ارز ایران

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دیروز، دوشنبه 29 شهریور 1400، از شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران بازدید کرد. به گزارش واحد ارتباطات بازار متشکل ارز ایران، مهران محرمیان ضمن بازدید از تالار معاملات این بازار و آشنایی با نحوه عملکرد این سامانه از چگونگی انجام معاملات در بازار متشکل ارز ایران نیز آگاهی یافت.
همچنین در این دیدار امیرعباس میرزایی، مدیر عامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، به ارائه گزارش و اطلاعاتی در مورد مرجعیت این نهاد در بازار ارز کشور، عملکرد، اهداف و طرح‌های آن در آینده پرداخت.