سخن مدیرعامل

باسمه تعالی

بطور سنتی بازارها زمینه ‏ای برای بیشینه‏ سازی منافع عمومی هستند و یکی از ابزارهای حاکمیتی برای پیگیری منافع فعالان یک عرصه، تأسیس بازار برای انجام رقابتی مبادلات آن حوزه است. مفهوم بازار موضوع اندیشه‏ بسیاری از متفکران بزرگ در دوران قدیم و جدید است. اما طراحی بازار موضوعی است که به تازگی، بیشتر با اصول علمی مورد توجه قرار گرفته‏ است. بطور کلی باید گفت بازارها در معنای دقیق آن یکی از ابزارهای هوشمند تخصیص و توزیع منابع هستند و توسعه ‏استفاده از این ابزار نه تنها در حوزه‏ اقتصاد بلکه در سایر ابعاد سیاست‏ گذاری، راهگشا خواهد بود.

بازار معاملات ارزی یکی از نهادهای تعیین کننده در اقتصاد کلان در دوران جدید تاریخ بازارهای مالی است و تأسیس بازاری متشکل برای انجام معاملات ارزی آثاری همچون کشف و پیش‏ بینی پذیری نرخ ارز، مدیریت گردش ارز با کمترین هزینه ممکن، پوشش ریسک‏ های ذینفعان مرتبط با این حوزه و در نتیجه ثبات نرخ ارز و تسهیل معاملات و مبادلات ارزی در میان مدت و بلند مدت را به دنبال دارد.

شرکت بازار متشکل ارز ایران با در نظر گرفتن این رسالت و با هدف مرجعیت واحد در نرخ ارز و ارتقاء کارایی، شفافیت معاملات مربوط به این بازار فعالیت خود را آغاز کرده است؛ و اکنون که موضوع نرخ ارز یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در اقتصاد ایران است، ارتقاء فراگیری و تنوع از نظر ابزارها و جامعیت ذینفعان بازار ارز را در دستور کار خود قرار داده است. به این منظور بازار متشکل ارز بعنوان متولی این امر از تمامی نهادها و ذینفعان بازار ارز دعوت می ‏کند تا با ارائه نظرات و پیشنهادات توسعه‏ ای در این زمینه به بهبود این بعد از اقتصاد ایران اسلامی کمک کنند.

امیر هامونی

باسمه تعالی

بطور سنتی بازارها زمینه‏ ای برای بیشینه‏ سازی منافع عمومی هستند و یکی از ابزارهای حاکمیتی برای پیگیری منافع فعالان یک عرصه، تأسیس بازار برای انجام رقابتی مبادلات آن حوزه است. مفهوم بازار موضوع اندیشه بسیاری از متفکران بزرگ در دوران قدیم و جدید است. اما طراحی بازار موضوعی است که به تازگی، بیشتر با اصول علمی مورد توجه قرار گرفته‏ است. بطور کلی باید گفت بازارها در معنای دقیق آن یکی از ابزارهای هوشمند تخصیص و توزیع منابع هستند و توسعه‏ استفاده از این ابزار نه تنها در حوزه‏ اقتصاد بلکه در سایر ابعاد سیاست‏ گذاری، راهگشا خواهد بود.

بازار معاملات ارزی یکی از نهادهای تعیین کننده در اقتصاد کلان در دوران جدید تاریخ بازارهای مالی است و تأسیس بازاری متشکل برای انجام معاملات ارزی آثاری همچون کشف و پیش‏ بینی پذیری نرخ ارز، مدیریت گردش ارز با کمترین هزینه ممکن، پوشش ریسک‏ های ذینفعان مرتبط با این حوزه و در نتیجه ثبات نرخ ارز و تسهیل معاملات و مبادلات ارزی در میان مدت و بلند مدت را به دنبال دارد.

شرکت بازار متشکل ارز ایران با در نظر گرفتن این رسالت و با هدف مرجعیت واحد در نرخ ارز و ارتقاء کارایی، شفافیت معاملات مربوط به این بازار فعالیت خود را آغاز کرده است؛ و اکنون که موضوع نرخ ارز یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در اقتصاد ایران است، ارتقاء فراگیری و تنوع از نظر ابزارها و جامعیت ذینفعان بازار ارز را در دستور کار خود قرار داده است. به این منظور بازار متشکل ارز بعنوان متولی این امر از تمامی نهادها و ذینفعان بازار ارز دعوت می‏ کند تا با ارائه نظرات و پیشنهادات توسعه‏ ای در این زمینه به بهبود این بعد از اقتصاد ایران اسلامی کمک کنند.

امیر هامونی